هاست ایران پر قدرت

با هفت روز ضمانت برگشت پول شما

Plan1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 5
تعداد پارک دامین 5
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan2

فضا 1 گیگ
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 10
تعداد پارک دامین 10
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan3

فضا 2 گیگ
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 20
تعداد پارک دامین 20
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin

Plan4

فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
افزودن دامنه 30
تعداد پارک دامین 30
بکاپ هفتگی
پشتیبانی PHP دارد
کنترل پنل Directadmin